Google Website Translator Gadget

czwartek, 19 grudnia 2013

Nieprzyjaźń ze światem (2)

Jakub nazywa braci, do których pisze, wiarołomnymi (BT: cudzołożnikami). Nie bez przyczyny użył akurat takiego określenia. Jeśli bowiem zaprzedajemy wartości, w których Bóg ma upodobanie, choć wcześniej przyjęliśmy je w sercu, a wszystko po to, aby mieć dobre układy z ludźmi, np. z szefem w firmie, to jest to nic innego jak zdrada samego Boga.
Apostoł Jan próbuje zwrócić naszą uwagę na metody, jakimi posługuje się świat: Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie! Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca.Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc: pożądliwość ciałapożądliwość oczu i pycha tego życia nie pochodzi od Ojca, lecz od świata.Świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwość; kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki (1 J 2:15-17). Te trzy narzędzia są w użyciu od czasów Adama i aż po dzień dzisiejszy zbierają obfity plon ludzkich serc.
Kiedy mówimy o pożądliwości ciała, mamy na myśli nasze pragnienia, schowane być może głęboko przed innymi, ale skutecznie wpływające na naszą codzienność. Bez wątpienia chodzi tutaj o seksualność, ale też o niepohamowaną żądzę jedzenia bądź picia, choć rzadziej się o tym wspomina. Niezbyt często mówimy o obżarstwie jako o grzechu, a przecież ono też ma źródło w naszym wnętrzu i co gorsza poddajemy mu się. Apostoł Piotr tymczasem wyraźnie przestrzega, aby nie postępować według zachcianek serca, ale według upodobania Bożego: [Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty (1 Pt 1:14-15). Nieważne, czy zniewoliły nas niezwykle zgrabne nogi jakiejś dziewczyny, wciągająca gra komputerowa czy objadanie się bez opamiętania. Pragnienie, z pozoru niegroźne, które nami włada, może okazać się zabójcze dla naszej duchowości – niekoniecznie dziś, lecz nawet za 20 lat, kiedy przyjdzie próba, a my polegniemy tylko dlatego, że właśnie teraz zaniedbaliśmy „niewinne błahostki”.
Kiedy mówimy o pożądliwości oczu, myślimy o sferze życia, która nie ma swego źródła w naszym wnętrzu, lecz w zewnętrznym „opakowaniu”: w tym, co ładnie wygląda i dobrze się prezentuje. Wpisuje się w to np. nadmierne bogactwo i chwała u ludzi. Właśnie tym narzędziem próbował Szatan skusić Pana Jezusa: Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych rzekł do Niego: Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon (Mt 4:8-9). Władza, chęć dominacji, narzucania swej woli innym – to są te zewnętrze cechy, które mają pokazać innym, jacy jesteśmy wspaniali i wielcy. Jezus wiedział, że ta propozycja dałaby Mu praktycznie nieograniczone możliwości, dzięki czemu mógłby zrobić wszystko, co tylko by zaplanował, ale ponieważ był ugruntowany, potrafił przewidzieć nie tylko profity, ale też konsekwencje bycia „bogiem tego świata”. Kiedy kupimy sobie drogi samochód, z pewnością będzie się czym pochwalić – zdobędziemy argument, by móc podkreślić, że jesteśmy lepsi. Jednak warto wtedy zadać sobie pytanie, ile nas to kosztowało: zdrowia, pracy, czasu, duchowego życia… A przecież ten  supersamochód za 10-15 lat okaże się bezużytecznym złomem. Jako partnera życiowego chcemy widzieć kogoś z odpowiednią figurą, kto posiada szczególne walory fizyczne, a ponadto odpowiednią pozycję bądź nazwisko, bo to podnosi naszą własną wartość w oczach innych. Tylko jaką wartość ma rzeczywiście taki związek, jeśli nasza druga połówka reprezentuje mierne przymioty duchowe, a Bóg jest dla niej jedynie elementem życia, a nie priorytetem?
Pycha życia to wyniosłość, ambicja, pokładanie nadziei w ciele: Teraz zaś chełpicie się w swej wyniosłości. Każda taka chełpliwość jest przewrotna (Jk 4:16). Słowa te padają w jasnym kontekście w odniesieniu do tych, którzy uważają, że wszystko od nich zależy, że to oni nad wszystkim panują, przez co nie uznają i nie potrzebują zwierzchnictwa Bożego. Kiedy połączymy w całość omówione wyżej sposoby działania świata, dostrzeżemy człowieka autonomicznego, niezależnego, kreującego swoją rzeczywistość, wolnościowego i tolerancyjnego. W rzeczywistości jednak to człowiek słaby, ulegający chwilowym modom, wpływom ludzi wykreowanych przez media, człowiek wyznający antropocentryzm, który przekłada się na samolubstwo i egoizm. To wszystko jest bombką choinkową, która na zewnątrz może być dziełem sztuki, ale drobny nacisk obraca ją w pył. Człowiek, który wyznaje powyższe zasady i daje się im uwieść (w całości lub nawet tylko w części), na ostrzejszym zakręcie życiowym może stracić wszystko: to, co doczesne i co duchowe.

Bóg kontra Szatan

Należy podkreślić, że oddzielenie sług Bożych od światato nie kwestia odrzucenia kilku grzesznych uczynków. To kwestia wyboru, komu chcemy służyć: Bogu czy Szatanowi? A jeśli nawet Ewangelia nasza jest ukryta, to tylko dla tych, którzy idą na zatracenie,dla niewiernych, których umysły zaślepił bóg tego świata, aby nie olśnił ich blask Ewangelii chwały Chrystusa, który jest obrazem Boga (2 Kor 4:3-4). Ewangelia jest ukryta dla tych, którzy wybrali pewien rodzaj życia i tym samym znaleźli się w sferze oddziaływań diabelskich. Dopóki nie zechcą zmiany, nie zbuntują się przeciw swej naturze i nie odrzucą wartości, którymi się kierowali, Szatan skutecznie będzie na nich wpływał w taki sposób, by Ewangelia wydawała im się zwykłą bajką. Paweł, mówiąc o walce ze światem, nie ma na myśli grzechu, gdyż grzech to „zaledwie” skutek – przyczyną, a zarazem naszym wrogiem, jest władca tego świata: Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich (Ef 6:11-12). Bez wątpienia działalność boga tego świata jest skuteczna na tyle, że dla wielu ludzi Bóg jest obcy: Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi; i rzeczywiście nimi jesteśmy.Świat zaś dlatego nas nie zna,że nie poznał Jego (1 J 3:1).
Wielu odczuwa tę „duchową niewygodę”, to poczucie pustki, kiedy pożądliwość oczu okaże się wydmuszką, a pycha życia nic niewartym słowem uznania. Dochodzą do tego sami, pod wpływem życiowego wstrząsu zmienia im się perspektywa i widzą więcej niż dotychczas. Ci, którzy zauważają marność tego, co oferuje Szatan, rozumieją, co tak naprawdę ma wartość, i szukają standardów, które ustanowił sam Bóg. Oni są ze świata,dlatego mówią tak, jak [mówi] świat,świat ich słucha. My jesteśmy z Boga.Ten, który zna Boga, słucha nasKto nie jest z Boga, nas nie słucha.W ten sposób poznajemyducha prawdy i ducha fałszu(1 J 4:5-6).

Wnioski

Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe (Rz 12:2). Czytając ten znany fragment, akcentujemy zazwyczaj: „nie bierzcie wzoru ze świata” i „poznajcie, jaka jest wola Boża…”. Ale kluczem jest tu odnowienie umysłu. To jest właściwe nawrócenie, zerwanie ze światem. Możemy pewne rzeczy robić albo ich nie robić, ale to niewiele zmieni, jeśli nasze serce będzie zgniłe. Jeśli zaakceptujemy fakt, że to nie my mamy rację, ale ma ją Bóg, jeśli pogodzimy się z tym, że ludzie nas będą nienawidzić i stracimy przyjaciół, za to zbliżymy się do Boga, jeśli odpowiednio przeskalujemy takie pojęcia jak „ja”, „moje”, „miłość” czy „służba”, to śmiało będziemy mogli powiedzieć, że prowadzimy nasze życie w zupełnie innych standardach niż świat. Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie pierwej znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi (J 15:18-19), [20-21].

poniedziałek, 16 grudnia 2013

Nieprzyjaźń ze światem (1)

Cudzołożnicy, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem? Jeżeli więc ktoś zamierzałby być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. (Jak. 4:4)
Ile głów, tyle definicji „świata”, a to powoduje pewien chaos. „Świat” jest tak szerokim pojęciem, tak rozległym, dotykającym tak wielu sfer życia, że często mówimy, iż „świat” to wszystko, co nas otacza. To mogłoby prowadzić do wniosku, że wszystko, co nas otacza, jest złe. W żadnym wypadku jednak nie można stosować takiego uproszczenia. Powód jest prozaiczny: kiedy mówimy „wszystko” i „wszyscy”, to tak naprawdę mamy na myśli „nic” i „nikt”.
Tytuł tych rozważań brzmi: Nieprzyjaźń ze światem. Jeśli chcielibyśmy mówić konkretnie, to należałoby w punktach wymienić elementy, które świadczą o tej przyjaźni, i po prostu tego nie robić. Ale tak się nie da. Jeśli wymienimy określoną liczbę tych punktów, za chwilę znajdziemy coś więcej, bo zawsze może pojawić się indywidualny przypadek. Zastanówmy się na przykład, czy słuchanie muzyki rozrywkowej na YouTube to jest przyjaźń ze światem. A pójście do opery, muzeum, czytanie literatury, np. kryminalnej? Nie chodzi o to, byśmy wymieniali, co można, a czego nie można robić. Sęk w tym, byśmy zrozumieli mechanizm, zasadę. Mimo że już napisano o tym setki artykułów i powiedziano mnóstwo wykładów, podejmijmy próbę, by jeszcze raz, na podstawie Biblii, a nie osobistych wyobrażeń, zdefiniować ów „świat”, a później określić odpowiednie relacje z nim.

Co to jest świat?

Apostoł Piotr, podsumowując w pewnym stopniu czasy Noego, powiedział, że Bóg staremu światu nie odpuścił, ale jako ósmegoNoego, który ogłaszał sprawiedliwość, ustrzegł, gdy zesłał potop na świat bezbożnych (2 Pt 2:5). Co miał na myśli, mówiąc „staremu światu”? Z pewnością bezpośrednio nawiązywał do słów samego Boga: Kiedy zaś Pan widział, że wielka jest niegodziwość ludzi na ziemi i że usposobienie ich jest wciąż złe, żałował, że stworzył ludzi na ziemi, i zasmucił sięWreszcie Pan rzekł: Zgładzę ludzi, których stworzyłem, z powierzchni ziemi: ludzi, bydło, zwierzęta pełzające i ptaki powietrzne, bo żal mi, że ich stworzyłem. [Tylko] Noego Pan darzył życzliwością (Rdz 6:5-8). To prowadzi nas do prostego wniosku: Bóg zniszczył starożytny świat, bo jego uczynki (postępowanie ludzi) były złe. Tylko Noe postępował według sprawiedliwości Bożej. Kierując się tym kluczem, zauważamy, że to, co my dziś nazywamy światem, jest alegorycznym wypełnieniem obrazu świata z czasów Noego, ponieważ i ten świat ma zostać zniszczony:i przez nią [wodę] ówczesny świat zaginął wodą zatopiony.A to samo słowo zabezpieczyło obecnie niebo i ziemię jako zachowane dla ogniana dzień sądu i zguby bezbożnych ludzi (2 Pt 3:6-7). Taki przewód myślowy ma swoje niejedno uzasadnienie. Paweł o Noem napisał, że przez wiarę Noe został pouczony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było ujrzeć, i pełen bojaźni zbudował arkę, aby zbawić swą rodzinę.Przez wiarę też potępił świat i stał się dziedzicem sprawiedliwości, którą otrzymuje się przez wiarę (Hbr 11:7). Jak praktycznie wyglądało to potępienie? Noe uwierzył Bogu, powierzył mu swój los, postępował zgodnie z Jego wolą. Tym samym, jakby automatycznie, wyróżnił się na tle ówcześnie mu żyjących i swoim życiem pokazał, że służba Bogu niesie wybawienie. Otoczenie Noego pokładało swoje nadzieje w sile, wojsku, myśli inżynieryjnej (choć z naszego punktu widzenia prymitywnej), pieniądzu i w ludzkich układach. Ten szeroki wachlarz zabezpieczeń nie uchronił ich jednak przed śmiercią. W tym samym kontekście możemy spojrzeć na Pana Jezusa. Stawia On siebie w opozycji do świata nie z innego powodu, jak właśnie z powodu uczynków:Was świat nie może nienawidzić, ale Mnie nienawidzi, bo Ja o nim świadczę, że złe są jego uczynki (J 7:7). Kiedy natomiast popatrzymy na to zagadnienie globalnie, to możemy zauważyć, że Bóg odłączył naród izraelski od pozostałych narodów: Ty bowiem jesteś narodem poświęconym Panu, Bogu twojemu. Ciebie wybrał Pan, Bóg twój, byś spośród wszystkich narodów, które są na powierzchni ziemi, był ludem będącym Jego szczególną własnością (Pwt 7:6). Na czym to odłączenie dokładnie polegało? Nie na odseparowaniu się od innych narodów murem, ale na uczynkach, które miały zaprowadzić Izrael do chwały Bożej: I tak wywiodłem ich z ziemi egipskiej, i zaprowadziłem na pustynię.Dałem im moje prawa i obwieściłem moje nakazy, które gdy człowiek zachowa, żyć będzie.Dałem im także szabaty, aby były znakiem między Mną a nimi, aby poznano, że Ja jestem Pan, który ich uświęca.Ale dom Izraela zbuntował się przeciwko Mnie na pustyni. Nie postępowali według moich praw, moje nakazy odrzucili, które gdy człowiek zachowa, dzięki nim żyje. Również i szabaty moje bezcześcili. Przeto zapowiedziałem, że gniew mój wyleję na nich na pustyni, aby ich wyniszczyć (Ez 20:10-13). W dalszej części tego rozdziału jest mowa praktycznie o tym samym: uczynki Izraela były złe.
Bez względu na to, czy patrzymy na jednostkę (Noe, Jezus), czy też na cały naród izraelski, jest ewidentne, że zasada odcięcia się od pewnego typu postępowania została zachowana i cały czas jest podtrzymywana.

Nieprzyjaźń ze światem

W swojej arcykapłańskiej modlitwie Jezus zwrócił się do Ojca: Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego (J 17:15). Zastanawiające, dlaczego Jezus nie chciał, aby Jego naśladowcy nie mieli styczności ze światem i zostali zabrani? Odpowiedź jest oczywista – jedyną możliwością zabrania nas ze świata jest nasza śmierć. Św. Paweł stwierdza: Napisałem wam w liście, żebyście nie obcowali z rozpustnikami. Nie chodzi o rozpustników tego świata w ogóle ani o chciwców i zdzierców lub bałwochwalców; musielibyście bowiem całkowicie opuścić ten świat (1 Kr 5:9-10). Zatem pozbądźmy się złudzeń, jakoby nasze życie nie było życiem w świecie. Obracamy się na co dzień wśród ludzi światowych i nasza codzienność jest bardzo przesączona światowością. Nie wmawiajmy sobie, że jesteśmy w pełni oddzieleni od świata. Jednak chociaż jesteśmy w świecie – to znaczy: żyjemy wśród ludzi popełniających wszelaki grzech – wcale to nie musi oznaczać, że jesteśmy światowi. Oczywiście, istnieje realne niebezpieczeństwo, by tak się stało, ale ciąży na nas odpowiedzialność względem Pana Boga.
Światowość to nie tylko bałwochwalstwo i cudzołóstwo, ale też pokładanie ufności w doczesnych rozwiązaniach, podążanie za idolami i wygłaszanymi przez nich ideami. Jednak, w oparciu o starotestamentowe przykłady (Noe), możemy stwierdzić, że będąc w świecie, nadal można polegać na Bogu:Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje (Mt 6:21). Wezwanie do tego, aby zaufać Panu Bogu, niesie z sobą realne przełożenie na naszą codzienność. Jeśli będziemy dosłownie przesiąknięci, przepełnieni Słowem Bożym, będziemy dzięki temu wiedzieli, jak zachować się w konkretnej sytuacji, kiedy świat zaproponuje nam piwo, parapetówkę, wieczór kawalerski itp. Jeżeli natomiast nasze serce nie będzie przy Bogu, wtedy zabraknie duchowego hamulca i pójdziemy drogą tych, którzy idą na zatracenie, niosąc na ustach hasła, które tylko pozornie mogą być zgodne z Bożą wolą.
Jakub napomina: Cudzołożnicy, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem? Jeżeli więc ktoś zamierzałby być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga (Jk 4:4). Zatem postawmy sobie pytanie: czym jest przyjaźń ze światem z naszego punktu widzenia? Otóż jest ona kompromisem między tym, co ludzkie, a tym, co Boskie. Najczęściej polega ona na ustąpieniu w kierunku człowieka, kosztem Pana Boga, tym samym w centrum znajduje się wówczas cielesny, grzeszny człowiek ze swoimi ziemskimi ideałami, a nie Bóg.
Żyjemy w czasach zbudowanych na fundamencie poprawności politycznej. Świat jest pełen tolerancji, wzajemnego szacunku i zrozumienia dla wszelakiej odmienności – religijnej, kulturowej, seksualnej. Moda na tolerancję już dawno wkradła się w szeregi wierzących i skutecznie wypiera kategoryczną postawę Pisma Świętego względem grzechu. Nie piętnuje się homoseksualizmu, „bo to nic złego – ludzie się po prostu kochają, a miłość jest najważniejsza”. Nie piętnuje się powtórnego małżeństwa, „bo życie nie jest takie proste, jak by się mogło wydawać”. To samo możemy powiedzieć o nadmiernym bogaceniu się, budowaniu kariery i pozycji. Nie określa się jednoznacznie swojego własnego stanowiska, lecz szuka się sformułowań, które odpowiadają wszystkim, aby nie czynić sobie wrogów, aby nikomu się nie narazić – lawiruje się między dwoma stronami, tak by układy międzyludzkie, niezależnie od poglądu czy frakcji, odpowiadały wszystkim.Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie ichczynili fałszywym prorokom (Łk 6:26). Oczywiście, pokój z ludźmi w żadnym wypadku nie jest zły, ale jest rzeczą niemożliwą, aby mieć pokój ze wszystkimi, a przy tym zachować swoje sumienie czystym, bez naginania zasad Bożych. Nie chodzi o to, by od razu iść na wojnę i traktować wszystkich jak wrogów, bo chcemy być „jednoznaczni”. Absurd! Jednak nie bójmy się dystansu, który się wytworzy, kiedy zacytujemy werset, który będzie nie w smak dla wielu, może nawet dla braci, lecz jednoznacznie wyda świadectwo Prawdzie.
cdn.

piątek, 13 grudnia 2013

Cejrowski vs. Empik

Kilka tygodni temu Wojciech Cejrowski w związku z podjętymi działaniami marketingowymi grupy Empik wydał następujące oświadczenie:
Celowo wracam teraz do świąt, gdyż bacznie śledziłem to co się dzieje wokół sprawy i chciałem spróbować spojrzeć z dystansu. Ale od początku…
Empik do kampanii gwiazdkowej zaprosił Marię Czubaszek i Nergala. W mediach oboje występują, delikatnie mówiąc, w opozycji tak do Kościoła powszechnego jak i do samego chrześcijaństwa (nie wdając się w szczegóły). Wojciech Cejrowski wyraził dezaprobatę dla takiego posunięcia i wystąpił jako katolik w tej sprawie, wzywając do bojkotu sklepów Empik, ale… bojkot miał polegać, na tym, aby nie kupować jego książek właśnie w tych sklepach. I właśnie to wezwanie mnie zaciekawiło najbardziej.
Normalnym można by uznać wezwanie do protestów, bojkotu całkowitego, ale podkreślenie buntu przy pomocy tylko swoich książek wydaje się dość niezwykłym posunięciem. Różnie się na to patrzy. Jedni są w nim zakochani, inni mówią, że wykorzystuje okazję, by się wypromować. Cejrowski ma na tyle ugruntowaną pozycję w mediach, iż dodatkowego lansu nie potrzebuje, a ktoś kto śledzi jego wystąpienia zauważy, że on mówi cały czas tak samo. Nie zmienia zdania „pod publikę”.
Jako protestant jestem w opozycji do wielu tez i nauk Kościoła Rzymsko-Katolickiego, a które często są na ustach pana Wojciecha, jednak postawa, którą przyjął troszkę mnie zawstydziła. W tak jasny i zdecydowany sposób, świadomie strzela sobie w kolano – z punktu widzenia ekonomicznego – jednak czyni to, co prawdziwy wierzący powinien uczynić: opowiada się po stronie wiary.
Wiem, że przykład nie jest łatwy bo medialny, a z definicji podchodzimy ostrożnie do tego, co media nam mówią. Jednak, jeśli odstawimy „reżyserkę” na bok, to jawi nam się obraz człowieka, który konsekwentnie i jasno ogłasza swoją przynależność do Boga. Jak to się ma z, tak powszechnie spotykanym tematem tabu, jakim jest chrześcijaństwo i osobista relacja z Bogiem? Nie lubimy o tym, mówić, odsłaniać się, ale to nie strach przed prześladowaniami nas paraliżuje, przynajmniej nie w naszym kraju. Może chodzi o wykluczenie nas przez nasze otoczenie? A może chodzi o naszą autentyczność? Może nasze „tygodniowe życie”, jest zaprzeczeniem naszego „niedzielnego życia”?
A może wcale nie jesteśmy fałszywi, tylko po prostu nie zaangażowani? Nie w ogonie peletonu, nie na jego czele, ale w centrum, gdzie nam wygodnie, mamy swoje miejsce i nie mamy wewnętrznej potrzeby być bliżej Boga niż obecnie. Jasne, że mamy do tego prawo, ale czy trzeba z niego korzystać?

wtorek, 10 grudnia 2013

Cena Zbawienia

Historie biblijne postrzegamy głównie przez pryzmat postaci, jakie w nich występują. Imponują nam one często i lubimy do nich wracać myślami. Któż nie chciałby być pokorny jak Mojżesz, mieć wiarę jak Abraham, gorliwość jak apostoł Paweł czy tak silnie przylgnąć sercem do Boga jak Dawid! A takich przykładów jest dużo więcej. Na opisane w Biblii wydarzenia patrzymy zawsze z perspektywy czytelnika, analizując je kompleksowo, według klucza „przyczyna – skutek – lekcje dla nas”.
Niestety, takie spojrzenie na bohaterów Biblii niesie z sobą pewne ograniczenia, bo oceniamy ich częściej w superlatywach, niż obiektywnie. Dlaczego w superlatywach? Bo Biblia wystawia im pozytywną ocenę i właśnie tą końcową oceną zazwyczaj się sugerujemy. Trudność jest niemała, tym bardziej że w zapisach biblijnych nie znajdziemy wszystkich szczegółów, a dopowiadanie sobie tego, czego możemy się tylko domyślać, może nas wprowadzić w błąd. Spróbujmy jednak zastanowić się nad tym, co Biblia nam mówi.
Jako przykład przeanalizujmy postać Mojżesza. Patrzymy na niego jak na zakonodawcę i wodza narodu, a równocześnie człowieka niezwykle pokornego, uległego, który mógł rozmawiać z Bogiem niemal twarzą w twarz. Biblia wystawia mu świadectwo, że był najpokorniejszy z ludzi: „Mojżesz zaś był człowiekiem bardzo skromnym, najskromniejszym ze wszystkich ludzi, jacy żyli na ziemi” (4 Mojż. 12:3). Także i inne fragmenty Pisma ukazują go jako człowieka w pełni oddanego i zaangażowanego w służbę Bożą. Opis życia, jakie wiódł Mojżesz, zanim powołał go Bóg, nie robi na nas większego wrażenia: czterdzieści lat spędzonych na dworze faraona i drugie czterdzieści pasterskiego bytowania na pustyni. Wszystko opowiedziane w dużym skrócie, a to przecież musiał być znaczący etap jego rozwoju. To właśnie na pustyni Mojżesz uczył się pokory, w codziennym znoju i trudzie smakując chleb zmieszany z pustynnym piachem. I choć mieszkał z kochającą go rodziną, pamiętał, że jest banitą, że wcześniej przebywał na dworze faraona. Co musiał czuć? Ile razy zastanawiał się, czy warto było stawać w obronie bitego Hebrajczyka? A może w ogóle się nad tym nie zastanawiał, tylko z uśmiechem na ustach witał każdy dzień, przemierzał kilometry ze stadami swego teścia i śpiewał głośne „hosanna”?... To na pewno nie był dla Mojżesza łatwy okres w życiu, ale był to czas zaplanowany przez Boga. Czas, który uczynił go na tyle silnym, by mógł potem wyprowadzić z Egiptu swój liczący już wówczas prawdopodobnie parę milionów lud i mieć go na swych barkach przez czterdzieści lat. Zatem bez tych osiemdziesięciu lat trudnych i cierpkich przygotowań (o których tak niewiele Biblia nam mówi) Mojżesz nie byłby w stanie podołać roli wielkiego przywódcy narodu, jaką powierzył mu w końcu Bóg.
Kolejny przykład: Dawid, który napisał tak wiele pięknych psalmów na cześć Boga. Jego historię czytamy trochę jak powieści sensacyjne. Patrzymy na niego jak na człowieka, który otrzymał Boże zapewnienie utwierdzenia swego królewskiego tronu na wieki, ale jednocześnie jak na osobę grzeszną – często przywodzimy na pamięć historię z Batszebą i Uriaszem Chetejczykiem (1 Król. 15:5). Spójrzmy jednak na niego jak na osobę, która się boi, bo król, któremu zaufał i pragnął służyć, chce go zabić. Zauważmy w nim człowieka, który obwinia się o śmierć ludzi zabitych przez Saula dlatego, że pomogli Dawidowi w ucieczce. Popatrzmy na niego jako na ojca, który ucieka przed swym zbuntowanym synem, bo wie, że gdy dojdzie do konfrontacji, jego dziecko zginie. Co mógł myśleć Dawid uciekając z Jerozolimy: „Bóg mnie słusznie karze”, „Byłem złym ojcem”, „Jestem nieodpowiednim królem”? Przecież te „piękne Psalmy” nie wzięły się tylko z talentu artystycznego Dawida. To wszystko, o czym pisał i śpiewał, autentycznie przeżył, warto więc zastanowić się nad tym, ile w jego życiu było bólu, cierpienia, ile błędów, nieprzespanych nocy, niepewności i strachu...
Nie piszę tego po to, aby formować przykład dla chrześcijanina – kogoś, kto zawsze cierpi, płacze i narzeka. Nie w tym rzecz. Coraz częściej chodzimy do naszych kościołów, by sobie humor poprawić, by mieć lepszy nastrój, pocieszyć się w smutkach, których jest niemało. Efekt jest taki, że chcemy słuchać kazań, które mówią, jaki Bóg jest dobry, jak cudowne będzie życie wieczne, ile to łask i błogosławieństw otrzymamy. Chcemy zapewnień, że wszystko się ułoży, i zachęt, by nie trapić się problemami, bo Bóg nas kocha… To wszystko jest prawdą, ale jest i druga strona medalu, którą zaniedbujemy: to między innymi świadomość Bożego przesłania, znajomość proroctw czy próba (słowo klucz) interpretacji Apokalipsy. Jednym słowem – potrzebna jest też praca nad zrozumieniem sensu przesłania Biblii w pełnej mierze, a nie tylko przepełniona słodyczą społeczność (oby nie była jedynie towarzystwem wzajemnej adoracji). Każda z tych dwóch stron medalu jest dobra i potrzebna i nie należy stawać w opozycji do żadnej z nich, ale jedno należy wykonywać, a drugiego nie zaniedbywać (Mat. 23:23).
Musimy także pamiętać, że przyjście do zboru po pocieszenie i ulgę w zmartwieniach tygodnia nie tylko nie jest grzechem, ale jest najwłaściwszą rzeczą, jaką możemy uczynić. W czym zatem problem? A w tym, że tych naszych kłopotów i zmartwień nie analizujemy z perspektywy Bożej, lecz jedynie z ludzkiej. Dostrzegamy tylko to, co tu i teraz, ewentualnie jeszcze tyle, ile sięgamy pamięcią wstecz – nie potrafimy spojrzeć na konsekwencje, które pojawią się w przyszłości. Bóg natomiast patrzy na całość naszego życia, ze wszystkimi jego szczegółami. I tak jak wypasanie owiec przez Mojżesza na pustyni mogłoby się wydawać mało zbożnym zadaniem, tak dziś konflikt z przełożonym w pracy  z ludzkiego punktu widzenia może nie mieć żadnego związku z naszym życiem duchowym. Z Bożej perspektywy natomiast jest to ćwiczenie naszego charakteru, mające duże znaczenie w kwestii naszego zbawienia. Takich przykładów znajdziemy wiele: może to być choroba albo trudności w nauce, może to być niezamożność lub ciągłe porażki zawodowe. Wszystko dotyka nas w jakimś celu, tylko my musimy w końcu pojąć, że wielu rzeczy nie jesteśmy w stanie zrozumieć od razu. Musimy jednak iść dalej, modlić się, pytać, szukać odpowiedzi – one pojawią się wówczas, gdy będziemy na nie gotowi! „Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń. Przez to wartość waszej wiary okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, które przecież próbuje się w ogniu, na sławę, chwałę i cześć przy objawieniu Jezusa Chrystusa” (1 Piotr 1:6-7)
Nie popełniajmy grzechów Izraela, który chciał słuchać jedynie takich proroków, którzy mówili miłe dla ucha rzeczy, nawet jeśli były to kłamstwa.  Nie pomijajmy trudnych rozdziałów czy nawet całych ksiąg Biblii, bo wydaje się nam, że potrzebujemy tylko wersetów o miłości i nadziei… Te trudne rzeczy znalazły się tam po to, by pomóc nam w osiągnięciu naszego zbawienia, ale też po to, byśmy mieli dziś wskazówkę, jak podejmować odpowiednie decyzje, wychowywać właściwie dzieci i iść przez życie godnie. „Tak mówi Pan, twój Odkupiciel, Święty Izraela: Jam jest Pan, twój Bóg, pouczający cię o tym, co pożyteczne, kierujący tobą na drodze, którą kroczysz. O gdybyś zważał na me przykazania, stałby się twój pokój jak rzeka, a sprawiedliwość twoja jak morskie fale” (Iz. 48:17-18)
Spróbujmy uświadomić sobie, że służba Bogu to nie przejściowa moda ani tak zwany lifestyle, lecz żmudna praca nad własnymi słabościami. To prawda, że zbawienie jest z łaski, ale ta łaska nie upoważnia nas jedynie do odpoczywania, radowania się i życia w błogim nastroju, który wynika z czerpania profitów ze śmierci Jezusa. Jeżeli bohaterowie wiary (Hebr. 11) do swych misji i powołań przygotowywani byli całymi latami, to musimy być świadomi, że nasze życie dane nam jest po to, byśmy mogli przygotować się do zadań, jakie nas czekają w Królestwie Bożym. Nie zmarnujmy tego czasu na „wakacje”…
„A Bóg wszelkiej łaski, Ten, który was powołał do wiecznej swojej chwały w Chrystusie, gdy trochę pocierpicie, sam was udoskonali, utwierdzi, umocni i ugruntuje. Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen”
(1 Piotr 5:10-11)

sobota, 7 grudnia 2013

Zaufanie ponad wszystko

Rzadko analizujemy nasze życie z szerszej perspektywy, a jeśli już nam się to zdarzy, wówczas i tak – mimo że jesteśmy chrześcijanami – dominuje w tej analizie perspektywa cielesna. Widzimy jedynie to, co „tu i teraz”, czasem wybiegamy kilka lat w przód. Nie potrafimy przewidzieć skutków naszego postępowania ani konsekwencji w przypadku, jeśli czegoś nie zrobimy. Mamy też problem z analizą naszych życiowych zakrętów. Rozpatrujemy je w kategorii tragedii, uważamy, że to, co na nas przyszło, jest niesłuszne i niesprawiedliwe, nie widzimy sensu tego cierpienia i nie potrafimy znaleźć uzasadnienia dla wyzwań i problemów dnia codziennego. A przecież wszystko dzieje się w naszym życiu w jakimś celu…
Kiedy Izrael pod wodzą Mojżesza wyszedł z Egiptu i zmierzał do Ziemi Obiecanej, napotykał różne przeszkody i trudności: był ścigany przez Egipcjan, toczył walki z Amalekitami, Sychonem z Cheszbonu czy Ogiem z Baszanu, znosił ciężkie warunki bytowania na pustyni i mnóstwo innych niedogodności – takich, o których Biblia mówi, i z pewnością wiele innych, których możemy się domyślać. Powstaje pytanie „dlaczego?”. Po co było to wszystko? Czy Bóg nie mógł im utorować drogi, by stała się bezproblemowa, łatwa i przyjemna? Mógł i właściwie to robił. Przecież żadne wyzwanie, które podczas tej wędrówki pojawiło się przed Izraelem, nie było nie do pokonania. Bóg zawsze dawał rozwiązanie: zapewniał wielokrotnie, że to On będzie walczył za swój lud, spragnionym i głodnym dawał wodę i mannę, otaczał opieką na pustkowiu, dotrzymując każdego danego słowa. W zamian oczekiwał jedynie zaufania i postępowania zgodnie ze wskazówkami, jakie im przez Mojżesza przekazywał.
Niestety, z zaufaniem w Boże obietnice Izraelici byli często na bakier. Wielokrotnie podważali słowa wypowiadane przez Mojżesza, nie analizowali działań Bożych, a każdy napotkany problem był dla nich powodem do narzekania na Boga i Mojżesza za to, że wyprowadzili lud z Egiptu. Tęsknili za niewolą egipską, ponieważ nie potrafili stawić czoła przeszkodom, jakie pojawiały się w czasie ich pustynnej wędrówki, lecz z miejsca się poddawali. Każdy taki przypadek zwątpienia był odbierany przez Boga jako jawny akt nieposłuszeństwa, jednak czara goryczy przelała się w chwili, kiedy byli praktycznie u celu swej podróży:„Odezwał się znowu Pan do Mojżesza tymi słowami: Poślij ludzi, aby zbadali kraj Kanaan, który chcę dać synom Izraela. Wyślecie po jednym z każdego pokolenia ich przodków, tych wszystkich, którzy są w nich książętami. […] Po czterdziestu dniach wrócili z rozpoznania kraju. Przyszli na pustynię Paran do Kadesz i stanęli przed Mojżeszem i Aaronem oraz przed całą społecznością Izraelitów, złożyli przed nimi sprawozdanie oraz pokazali owoce kraju. i tak im opowiedzieli: Udaliśmy się do kraju, do którego nas posłałeś. Jest to kraj rzeczywiście opływający w mleko i miód, a oto jego owoce.Jednakże lud, który w nim mieszka, jest silny, a miasta są obwarowane i bardzo wielkie. Widzieliśmy tam również Anakitów. Amalekici zajmują okolice Negebu; w górach mieszkają Chetyci, Jebusyci i Amoryci, Kananejczycy wreszcie mieszkają nad morzem i nad brzegami Jordanu” (Liczb. 13:1-225-29).
Słowa wywiadowców były zgodne z prawdą, a zagrożenie i potęga mieszkających tam ludów kananejskich tak ogromne, że prawdopodobnie żaden współczesny im naród nie byłby w stanie ich pokonać – tym bardziej Izrael, gdyby nie fakt, że Bóg był z nim. Jednak Izraelici zapomnieli, z ilu opresji wyrwał ich Bóg, ile razy już udowodnił im swoją miłość i praktyczną opiekę. Dowodów tej opatrzności mogliby znaleźć wiele w ciągu zaledwie kilku ostatnich miesięcy – nie wspominając o wypełnieniu przez Boga obietnicy danej Abrahamowi przed laty. Strach okazany w tamtej chwili był w oczach Bożych ciężkim grzechem, bo po raz kolejny nie dali wiary Bożemu słowu, po raz kolejny podali w wątpliwość Boga, Jego intencje i cel podróży, do jakiego ich prowadził. To była finalna próba, którą mieli przejść. Nie zaufali jednak Bogu i postanowili się wycofać. „Wtedy całe zgromadzenie zaczęło wołać podnosząc głos. i płakał lud owej nocy. Izraelici szemrali przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi. Całe zgromadzenie mówiło do nich: Obyśmy byli pomarli w Egipcie albo tu na pustyni! Czemu nas Pan przywiódł do tego kraju, jeśli paść mamy od miecza, a nasze żony i dzieci mają się stać łupem nieprzyjaciół? Czyż nie lepiej nam będzie wrócić do Egiptu? Mówili więc jeden do drugiego: Wybierzmy sobie wodza i wracajmy z powrotem do Egiptu.” (Liczb. 14:1-4).
Historia pierwszej próby wejścia Izraela do Kanaanu jest nauką dla nas w naszej podróży do duchowego Kanaanu. Podczas naszego życia jako chrześcijanie napotykamy mnóstwo problemów. Nie zawsze patrzymy na nie jak na cierpienia człowieka wierzącego. Ot, zwykłe problemy zwykłych ludzi. Jednak tak nie jest. Jeśli bowiem powierzyliśmy nasze życie Bogu, wówczas to, co nas spotyka, nie dzieje się z przypadku. Bóg na swój sposób interweniuje. Na jedne doświadczenia pozwala, a przed innymi nas chroni. I wcale nie muszą one wiązać się ściśle z wiarą: to może być choroba, utrata pracy, kłótnia z przyjacielem, trudności w szkole czy problemy wychowawcze z dziećmi. W ogóle nie myślimy w ich kontekście o religii, a mimo to mieszczą się w sferze religijnej. Bo na przykład cóż było szczególnego w tym, że Izrael nie miał wody w Meriba? Albo czy fakt, że buty Izraelitów podczas wędrówki po pustyni nie niszczyły się, musiał być koniecznie dowodem opieki Bożej? A jednak wydarzenia te były objawem Bożego błogosławieństwa lub jego braku, w odpowiedzi na postawę całego ludu wobec Boga.
Zachowanie Izraela podczas próby wejścia do Kanaanu ukazuje nam sedno kwestii zaufania względem Boga. Z nami jest tak samo. Nieustannie zmagamy się w życiu z jakimiś drobnymi kłopotami, ale od czasu do czasu dotyka nas naprawdę duży problem. Tak jak Izraelitów przed wejściem do Ziemi Obiecanej. Z jednej strony mamy wówczas mnóstwo świetnie uargumentowanych powodów, aby wycofać się i uciec, a z drugiej – tylko jeden powód, by zostać i stawić czoło: zaufanie do Boga i Jego słowa. Możemy uciec. Możemy się poddać. Możemy się wycofać. Nie musimy ufać Bogu. Jednak to niesie z sobą konsekwencje. Dla Izraela było to krążenie w miejscu przez czterdzieści lat. Czterdzieści długich lat tułaczki tylko dlatego, że zwątpili. Efekt? I tak pokonali Kananejczyków. I tak weszli do Kanaanu.
Jaki stąd wniosek?
Pewnych rzeczy musimy w życiu doświadczyć. Pewne rzeczy musimy pokonać. Pewne próby musimy przeżyć. To nic, że się boimy, że boli, że panikujemy. Te próby są po to, abyśmy zupełnie i bez reszty oparli się tylko i wyłącznie na Bogu. Abyśmy zaufali tylko Jemu i w Nim położyli CAŁĄ naszą nadzieję. Jeśli się wycofamy, odsuniemy jedynie w czasie to, co nieuniknione. Bo nie uciekniemy od tego, co waży na naszym zbawieniu. Bóg dozwala na te doświadczenia tylko po to, aby złamać naszą cielesność i pozwolić rosnąć naszemu duchowi. Jeśli wystraszymy się problemów i prób, jeśli zwątpimy, to zamiast iść dalej w rozwoju i cieszyć się z Bożych błogosławieństw w naszym życiu, będziemy stali w miejscu. Aż odpokutujemy to podważanie Bożych obietnic i podejmiemy kolejną próbę wyparcia „Kanaanejczyków” z naszego dziedzictwa.
„Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń. Przez to wartość waszej wiary okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, które przecież próbuje się w ogniu, na sławę, chwałę i cześć przy objawieniu Jezusa Chrystusa” (1 Piotr 1:6-7)

wtorek, 3 grudnia 2013

Jaką mam wiarę?

Oto dlaczego będę zawsze wam przypominał o tym, choć tego świadomi jesteście i umocnieni w obecnej [wśród was] prawdzie. Uważam zaś za słuszne pobudzić waszą pamięć, dopóki jestem w tym namiocie(2 Piotr 1:12-13)
Są takie tematy, co do których ma się wrażenie, że powiedziano już wszystko, a każde następne rozważanie, to wałkowanie tego samego. Być może tak jest i w tym przypadku. Być może powiedziano już wszystko i ten artykuł nie wniesie nic nowego do Twojego życia.
Zastanawiam się tylko dlaczego, jeśli większość tematów etyczno-moralnych jest już omówiona, mamy tak wielkie problemy z wprowadzaniem ich w życie? Nie chcemy? Nie wiemy jak, a próby zmiany kończą się fiaskiem? Powracanie do pewnych zagadnień nie ma na celu ponownego ich definiowani, ale raczej nakreślenie żywych realiów tego, co uważamy często za abstrakcję. Tak można powiedzieć o naszej wierze. Temat szeroko omawiany i doskonale znany, a mimo to nadal wielu z nas ma tu problem.
Powiedzmy szczerze, że sami sobie troszkę jesteśmy winni. Może uważamy, że jest to temat błahy i nie wart zbyt szczegółowej analizy, albo zbyt „ulotny”, „osobisty” i takiej analizie się nie poddający. Sam św. Paweł ustanawia wiarę podstawą zagadnień teologicznych: Dlatego pominąwszy podstawowe nauki o Chrystusie przenieśmy się do tego, co doskonałe, nie zakładając ponownie fundamentu, jaki stanowią: pokuta za uczynki martwei [wyznanie] wiary w Boga,nauka o chrztachi nakładaniu rąk, o powstaniu z martwych i sądzie wiecznym (Hebr. 6:1-2). Można by pomyśleć, że skoro są to podstawy, które omawiało się na spotkaniach młodzieżowych, to teraz już nie musimy wracać do tego, jeśli znamy na pamięć tak dużo wersetów, a do zboru chodzimy już tak wiele lat… Niestety zapominamy, że to jakość naszej wiary jest punktem wyjścia do wszystkiego: do tego jak czytamy i co czytamy, jak się modlimy i jak często, co zapamiętujemy z zebrań, jak realizujemy naszą ofiarę poświęcenia. Jaki śnieg pada w górach, taką wodę piją liście drzew rosnących nad potokami w podgórskich dolinach. Zapominamy o subtelnych połączeniach między różnymi elementami naszego chrześcijańskiego życia. Te połączenia może są wielkości neuronów i ewentualnie można się bez nich obejść, ale z punktu widzenia całości to już nie będzie to samo. Jaki fundament, taki efekt końcowy, na Sądzie.

Czym jest wiara?

Znamy doskonale słowa Pawła: Wiara zaś jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy (Hebr. 11:1). A zatem wiara utrzymuje nas w przeświadczeniu o prawdziwości przyszłych obietnic, a także utwierdza nas w przekonaniu co do rzeczy, których nie widzimy. Jednak czym ona jest tak naprawdę. Okazuje się, że wiara to nie jest samoistny podmiot, który niezależnie działa w naszym życiu. Sięgając do genezy słowa wiara widzimy takie elementy jak zaufanie, przekonanie, pewność, świadectwo, czy dowód. Wiara jest wypadkową tych wszystkich pojęć. Nie patrzmy na to jak na synonimy, ale jak na części większej całości.
Wiara wymaga dowodu, potwierdzenia – to nie jest zaufanie w ciemno. Wierzymy Bogu na podstawie licznych świadectw. Czemu tylko my? Czy tylko my to widzimy? Nie. Widzą wszyscy, ale nie wszyscy chcą to zaakceptować: Albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty – wiekuista Jego potęga oraz bóstwo – stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła, tak że nie mogą się wymówić od winy (Rzym. 1:20). Całe stworzenie świadczy o Bogu. Dlaczego mimo to niektórym trudno przyznać, że Bóg jest autorem tego wszystkiego? Bo jeśli uznamy Boga, to stracimy suwerenność? Okaże się, że człowiek jest zależny, straci tą świadomość, że ujarzmił przyrodę i panuje nad wszystkim? Zaakceptowanie Boga niesie z sobą różne konsekwencje.
A więc to co widzimy dookoła nas, utwierdza nas w przekonaniu, że Bóg istnieje – to buduje naszą wiarę. I taka jest prawda, że potrzebujemy dowodów, aby tą wiarę budować. Kiedy Mojżesz przyszedł do Izraela z Bożym poselstwem wybawienia z Egiptu, to dla zbudowania ich wiary laska zamieniła się w węża, a ręka pokryła się trądem. Dla zbudowania wiary Gedeon prosił, aby pozostawione przez niego runo zwierzęce było albo mokre, albo suche. Dla uwiarygodnienia się Jezus czynił cuda, a po nim apostołowie: Dowody [mojego] apostolstwa okazały się pośród was przez wielką cierpliwość, a także przez znaki i cuda, i przejawy mocy(2 Kor. 12:12). Więc wiara nie jest ślepym przyjmowaniem wszystkiego, co nam się mówi,ale gruntownym analizowaniem i – jeśli ma potwierdzenie – akceptowaniem tego.

Jaką mam wiarę?

Wiara to nie tylko poprzestawanie na wiedzy o czymś lub o kimś, ale to zmiana życia i postępowanie według pewnych norm. Bo ci, którzy są w Biblii opisani, którzy mieli wiarę, czynili naprawdę różne rzeczy, często wielkie rzeczy: budowali arki, wyruszali w nieznane, pomagali innym, ufali, współczuli, pokutowali i… jeszcze wiele innych, bo popychała ich do tego ich wiara – świadomość, że Bóg istnieje, że jest i że ze wszystkiego zdadzą sprawę, że otrzymają nagrodę za swój trud. Moja/Twoja wiara to nie jest oderwana od rzeczywistości abstrakcja, ale wypadkowa naszego duchowego życia, która ma przełożenie na to jakim jestem/jesteś człowiekiem w domu, w pracy czy w zborze.
Wtedy uczniowie zbliżyli się do Jezusa na osobności i pytali: Dlaczego my nie mogliśmy go wypędzić? On zaś im rzekł: Z powodu małej wiary waszej. Bo zaprawdę, powiadam wam: Jeśli będziecie mieć wiarę jak ziarnko gorczycy, powiecie tej górze: "Przesuń się stąd tam!", a przesunie się. I nic niemożliwego nie będzie dla was(Mat. 17:19-20). Odwieczny dylemat: jak wytłumaczyć ten werset, żeby tylko nie czytać go dosłownie, bo przecież to nie możliwe, abyśmy takie rzeczy robili… Pewnie nie, bo nie ma takiej potrzeby (choć jest to zapewne możliwe, bo Mojżesz rozdzielił wody morza). Jednak ten werset nie mówi w pierwszej kolejności o jakiś spektakularnych cudach, ale o wątpliwościach apostołów, które przekładały się na ich małą wiarę. Przez te wątpliwości wielokrotnie nie rozumieli słów Jezusa, co czasami go irytowało, że nawet oni tego, co mówił, jeszcze nie umieli pojąć.
Spójrzmy na swoje życie. Zobaczmy jakie przynosimy owoce? Czym się karmimy i jak żyjemy? Ile razy w kryzysowych sytuacjach polegamy na Bogu, a ile na sobie? Czy jesteśmy zadowoleni z obecnego stanu? Czy wszystko jest tak, jakbyśmy sobie życzyli i nic nie musimy zmieniać? A teraz z drugiej strony: jak bardzo kochamy Boga, jak bardzo jesteśmy zaangażowani, jak mocno się staramy…? Czy nie powinniśmy rozpatrywać tego w kategoriach przyczyna – skutek?

Kiedy wiara jest duża lub mała?

Patrząc na nasze życie możemy dostrzec sfery, które są gorsze. Odczuwamy pewną dysharmonię między tym co chcemy robić, a tym co robimy. Nie chcę powiedzieć, że duża wiara czyni nasz świat bezproblemowym, ale z pewnością znacząco się do tego przyczynia. Jak zatem w miarę obiektywnie określić czy jesteśmy ludźmi wielkiej wiary, czy wprost przeciwnie? Z tym problemem mierzyli się już apostołowie:Apostołowie prosili Pana: Przymnóż nam wiary! Pan rzekł: Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: „Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze!”, a byłaby wam posłuszna (Łuk. 17:5-6). Uzasadnienie pytania podałem wcześniej: byli pełni wątpliwości. Wątpliwość rodzi małowierność. A kiedy apostołowie prosili o wiarę, to co mogli mieć na myśli konkretnie? Z jednej strony słuchali słów Mistrza o zaufaniu i Bożej opiece, z drugiej strony widzieli wściekłość faryzeuszy. Czysto ludzkim odruchem był strach. Apostołowie wierzyli znakom Jezusa i nigdy nie zwątpili w niego jako Mesjasza, ale nie przychodziło im łatwo przyjmować jego słowa, gdy widzieli realne zagrożenie. Prosili o więcej. Więcej zrozumienia, więcej pewności, zaufania, utwierdzenia w tym, w co wierzą.
Powagę tej prośby do Jezusa możemy dostrzec w dość cielesnym podejściu apostołów do wielu spraw. Gdy wszedł do łodzi, poszli za Nim Jego uczniowie. Nagle zerwała się gwałtowna burza na jeziorze, tak że fale zalewały łódź; On zaś spał. Wtedy przystąpili do Niego i obudzili Go, mówiąc: Panie, ratuj, giniemy! A On im rzekł: Czemu bojaźliwi jesteście, małej wiary? Potem wstał, rozkazał wichrom i jezioru, i nastała głęboka cisza(Mat. 8:23-26); Jezus rzekł do nich: Uważajcie i strzeżcie się kwasu faryzeuszów i saduceuszów! Oni zaś rozprawiali między sobą i mówili: Nie wzięliśmy chleba. Jezus, poznawszy to, rzekł: Ludzie małej wiary czemu zastanawiacie się nad tym, że nie wzięliście chleba? Czy jeszcze nie rozumiecie i nie pamiętacie owych pięciu chlebów na pięć tysięcy, i ile zebraliście koszów? Ani owych siedmiu chlebów na cztery tysiące, i ileście koszów zebrali? Jak to, nie rozumiecie, że nie o chlebie mówiłem wam, lecz: strzeżcie się kwasu faryzeuszów i saduceuszów? Wówczas zrozumieli, że mówił o wystrzeganiu się nie kwasu chlebowego, lecz nauki faryzeuszów i saduceuszów (Mat. 16:6-12). Apostołowie nie robili tego celowo. Oni po prostu nie rozumieli. To co widzieli (cielesne, materialne) wywierało na nich silniejszy wpływ niż to co słyszeli (duchowe). I nawet dokonywane przez Jezusa cuda, których byli świadkami, nie rozwiewały pewnych ich wątpliwości. Przede wszystkim, warto zauważyć, że czas odgrywa niezwykle ważną rolę. Apostołowie utwierdzali się w swym przekonaniu kilka lat, gdyż władze poznawcze przychodzą z czasem: Przeciwnie, stały pokarm jest właściwy dla dorosłych, którzy przez ćwiczenie mają władze umysłu udoskonalone do rozróżniania dobra i zła (Hebr. 5:14). Jednak czas nie rozwiązuje wszystkiego. Zauważmy, że apostołowie zwrócili się do Pana o pomnożenie wiary. Widać zatem, że pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie sami przeskoczyć. Dodatkowo, apostołowie otrzymali Ducha Świętego, który znacząco wpłynął na ich wiarę. Mamy więc 3 elementy i tylko jeden w naszej mocy. Nie mniej kluczowe jest właściwe rozeznanie – oceniając owoce naszego życia i trzeźwo patrząc na nie, jesteśmy w stanie ocenić jak sprawa naszej wiary wygląda i z jednej strony pracować nad swoim poznaniem i ugruntowaniem, z drugiej natomiast prosić Boga i o pogłębianie tego co wypracowujemy, i o większą miarę Ducha Świętego. Jeżeli nie wykażemy się zaangażowaniem, Bóg nie pobłogosławi nam, ponieważ nie będzie miał czego błogosławić…

Kiedy wiara jest żywa a kiedy martwa?

Rozmyślając o aspekcie wielkości wiary, możemy zauważyć, że jest ona bardzo niestabilna. Dziś może jest duża, ale jeśli ją zaniedbamy to za kilka chwil może drastycznie zmaleć. Niestety czas to nie jedyny czynnik jaki wpływa na jej chwiejność. Apostoł Jakub przestrzega: Chcesz zaś zrozumieć, nierozumny człowieku, że wiara bez uczynków jest bezowocna? Czy Abraham, ojciec nasz, nie z powodu uczynków został usprawiedliwiony, kiedy złożył syna Izaaka na ołtarzu ofiarnym? Widzisz, że wiara współdziałała z jego uczynkami i przez uczynki stała się doskonała. I tak wypełniło się Pismo, które mówi: Uwierzył przeto Abraham Bogu i poczytano mu to za sprawiedliwość, i został nazwany przyjacielem Boga. Widzicie, że człowiek dostępuje usprawiedliwienia na podstawie uczynków, a nie samej tylko wiary. Podobnie też nierządnica Rachab, która przyjęła wysłanników i inną drogą odprawiła ich, czy nie dostąpiła usprawiedliwienia za swoje uczynki? Tak jak ciało bez ducha jest martwe, tak też jest martwa wiara bez uczynków (Jak. 2:20-26). Tak jak Bóg świadczy w czynie o swoich słowach miłości i opieki względem człowieka, tak człowiek musi w czynie pokazywać to, o czym mówi i w co wierzy. Często ograniczamy pielęgnację swej wiary tylko do teorii: gromadzimy wiedzę analizując Boży Plan i poznając kolejne niuanse Bożego charakteru. W żadnym wypadku nie wolno tego podważyć! Jest to jednak niewystarczające, ponieważ teoria musi mieć przełożenie na praktykę. Kiedy Abraham ofiarowywał Izaaka, to wierzył, iż mimo bólu jaki będzie mu towarzyszył już do końca życia, chce uczynić to, bo Bóg w swojej sprawiedliwości tego oczekuje. I dopiero kiedy sztylet był już w powietrzu Abraham pokazał jaką ma wiarę: Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego! Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś Mi nawet twego jedynego syna(Rodz. 22:12).
Nie miejsce i pora, abyśmy teraz przytaczali dzisiątki znanych nam wersetów, które uczą jak żyć, jakie świadectwo wydawać innym, jak zachowywać się, w jaki sposób Bogu służyć. My to wszystko wiemy i nie ma chyba możliwości, abyśmy nagle znaleźli jakiś ukryty zapis. Zastanawiająca jest ta blokada w nas. Zauważmy, że możemy mieć wiarę, może być ona nawet duża i nadal będziemy stać w miejscu. Tu musi zaistnieć nasza wola uczynienia kroku w przód, przejścia na wyższy poziom. Nie da się tego osiągnąć bez wyzbycia się kolejnej cząstki cielesności, ale to już nasz wybór. Abraham, Noe, Mojżesz czy Dawid byli takimi samymi ludźmi jak my: zostali powołani, dostali (może bardziej spektakularne) dowody Bożej opieki przez co wierzyli w Boga. Jeśli na tym by poprzestali, to żaden z nich nie miałby się czym chlubić. Bóg objawił się w ich życiu i wierzyli w Niego, ale to już oni sami zdobyli się na swoistą ofiarę i swoją wielką wiarę przekuwali na uczynki, mimo że tak samo jak my: wielokrotnie wątpili, bali się, popełniali błędy, byli cieleśni.
Co z tego, że będziemy mieć wielką wiarę, którą, jak talent, zakopiemy. Będzie ona bezużyteczna dla naszego duchowego rozwoju, ponieważ ograniczy się tylko do wewnętrznego przekonania i osobistej świadomości. Albowiem w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani jego brak nie mają żadnego znaczenia, tylko wiara, która działa przez miłość (Gal. 5:6). Dlatego można zaryzykować dość śmiałą tezę: Jeżeli nasze życie nie jest świadectwem, nie przynosi odpowiednich owoców, to tak naprawdę nie uwierzyliśmy w Jezusa jak należy uwierzyć. Wiele wersetów utwierdza nas w tym przekonaniu. Paweł oświadcza, że Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili (Efez. 2:10), ponadto możemy przypomnieć, że Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a otostało się nowe (2 Kor. 5:17). Żywa, wielka i autentyczna wiara jest wielką siłą napędową, powodującą że mamy nie tylko chcenie ale i wykonanie.
Trzeba też być konsekwentnym i pamiętać, że nadal możemy prosić o pomnożenie wiary i Ducha Świętego. Tylko na tym jednak nie możemy opierać całego swojego duchowego rozwoju. Musimy wykazać się inicjatywą. Pozorna subtelność granicy naszej odpowiedzialności a Bożego błogosławieństwa może sprawiać, że będziemy czuć się zagubieni i w chaosie. Ale wystarczy z uwagą przeczytać historie wielkich mężów wiary i zobaczyć, że to co może się wydawać irracjonalne, ma w gruncie rzeczy uzasadnienie właśnie w wierze. Musimy tylko zrozumieć, że wszystko jest z sobą powiązane i jedne rzeczy wpływają na drugie. Wtem jakaś kobieta, która dwanaście lat cierpiała na krwotok, podeszła z tyłu i dotknęła się frędzli Jego płaszcza. Bo sobie mówiła: Żebym się choć Jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa.Jezus obrócił się, i widząc ją, rzekł: Ufaj, córko! Twoja wiara cię ocaliła. I od tej chwili kobieta była zdrowa (Mat. 9:20-22). Nie litość, nie przypadek, nie wypracowane zasługi, ale tylko i wyłącznie wiara owej kobiety w Mesjasza spowodowała jej uzdrowienie. Oczywiście uzdrowienie było poprzez Jezusa i z pewnością nie było to poza jego kontrolą, ale jej uzdrowienie było naturalną konsekwencją jej wiary. Mamy wiele świadectw tego, jak Jezus uzasadnia uzdrowienie: tylko i wyłącznie przez wiarę chorujących w Jezusa Mesjasza. Cuda, które czynił były po części konsekwencją wiary w niego: I niewiele zdziałał tam cudów, z powodu ich niedowiarstwa (Mat. 13:58).

Moja wiara

Dochodzimy do momentu, w którym należy odpowiedzieć sobie na pytanie „w jaki sposób…?” Jak zmienić stan obecnego letargu, jak z małej wiary zrobić wielką, a z martwej – żywą, bądź jak w ogóle tą wiarę zbudować. Tutaj też żadnych rewolucji nie będzie:
  1. Słuchanie: Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa(Rzym. 10:17)
  2. Samodzielne szukanie: Ci byli szlachetniejsi od Tesaloniczan, przyjęli naukę z całą gorliwością i codziennie badali Pisma, czy istotnie tak jest (Dz.Ap. 17:11)
  3. Ugruntowywanie się: Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie:zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności. Baczcie, aby kto was nie zagarnął w niewolę przez tę filozofię będącą czczym oszustwem, opartą na ludzkiej tylko tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie (Kol. 2:6-8)
  4. Uzewnętrznianie Słowa: Słowo Chrystusa niech w was przebywa z [całym swym] bogactwem: z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach (Kol. 3:16)
Powyższe punkty mają jeden wspólny mianownik: zaangażowanie i własna praca. Możecie się z nimi nie zgadzać, mieć swoje sposoby, może coś byście do tego dodali, a może odjęli. Nie ma problemu, niech każdy wypracuje swoją drogę, ale bez osobistego wkładu, nasze coniedzielne nabożeństwa będą może piękne, bogate w formę ale bez grama Ducha Świętego! Według Bożej sprawiedliwości musi być w naszym sercu odpowiedni zaczyn: W Listrze mieszkał pewien człowiek o bezwładnych nogach, kaleka od urodzenia, który nigdy nie chodził. Słuchał on przemówienia Pawła; ten spojrzał na niego uważnie i widząc, że ma wiarę potrzebną do uzdrowienia,zawołał głośno: Stań prosto na nogach! A on zerwał się i zaczął chodzić(Dz.Ap. 14:8-10).
Na chłodno spróbujmy ocenić gdzie jesteśmy i czy po tylu latach, nie powinniśmy być gdzieś indziej – zdecydowanie dalej, lepiej rozwinięci, bardziej zaangażowani. Z racji wypełniających się proroctw dotyczących czasów końca, warto porzucić cielesność i na kolanach zbliżyć się do tronu Bożego. Pytanie tylko, czy jesteśmy gotowi skonfrontować się z Prawdą.

piątek, 29 listopada 2013

Kiedy wracam z Białegostoku...

Kiedy wracam z Białegostoku zawsze mam takie same myśli w głowie, takie same uczucia, i zawsze dopada mnie ten sam ból w poniedziałek.
Co kilka miesięcy wsiadam w samochód, aby pojechać na północ Polski, by spędzić weekend przy Słowie Bożym. Okazje są naprawdę różne, ale ostatnia – konwencja w Supraślu – jeszcze bardziej mnie wewnętrznie zelektryzowała. Słuchając kazań (wykład to chyba tutaj niewłaściwe słowo) przez dwa dni, mogłem zastanawiać się nad swym duchowym położeniem. Nad zaniedbaniami, jakich dopuszczam się każdego dnia, ale także tak nadzieją, że wszystko to mogę zmienić, że jeszcze nie jest za późno. Każdy z nas słyszał w życiu takie wykłady, których trzeba się nauczyć na pamięć. Których słowa przeszywają na wylot, bo nagle się okazuje, że są odpowiedzią na nurtujące nas właśnie pytania. Jest to po prostu odpowiednie Słowo wypowiedziane w odpowiednim czasie. Ja takie usłyszałem w miniony weekend.
Wracając, prowadziłem samochód. Zawsze, kiedy prowadzę i kiedy skupiam się na drodze, moja głowa dokonuje jednocześnie podsumowań i formułuje wnioski. Prawidłowość jest zawsze ta sama: znów mi się chce. Chce mi się wstać rano i później położyć wieczorem, usiąść do zaległości i zobaczyć na nowo sens pracy, której się podejmuję. Myśli są jakby oczyszczone, łatwiej się skupić, myśleć o Bogu. Nawet nie jestem już zbyt zmęczony, jak zawsze, by się modlić.
Brzmi to banalnie, ale wszyscy tak mamy, że po słowach naprawdę niezwykłych czujemy się bliżej Boga. To nie jest jakiś stan emocjonalny, to takie ludzkie przypomnienie sobie naszej roli, woli Bożej, łaski, jaką otrzymaliśmy i istoty naszego poświęcenia. Celowo mówię tu o przypomnieniu, bo często zapominam.
Zapominam, ile dobra otrzymałem, ile to razy Bóg mi pomógł, zapominam, że nie jestem tak beznadziejnie zły jak często myślę. A łatwo zapomnieć. Codzienność nie jest łatwa, jej monotonia wypija ze mnie całą życiową energię. Rutyna nie pozwala na pełnienie służby. Rutyna życia często przekłada się na rutynę myślenia. Ten sam szablon, który przykłada się do każdej sytuacji.
Dziś jest poniedziałek, dzień „po”, i mimo wszystko nadal mi się chce. Lata doświadczeń i powielania tego schematu powrotu do codzienności nauczyły mnie, że to niezwykle ważny czas. Czas niezagaszania Ducha.
Panie, słuchaj modlitwy mojej, 
a wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie!
Nie kryj przede mną swego oblicza
w dniu utrapienia mojego!
Nakłoń ku mnie Twego ucha: 
w dniu, w którym Cię wołam, szybko mnie wysłuchaj!

Ps. 102:2-3

poniedziałek, 25 listopada 2013

Pierwsza Miłość

Kiedy przeprowadziłem się do Krakowa, to dużo po nim spacerowałem. Dosłownie o każdej porze dnia i nocy chodziłem uliczkami Starego Miasta i Kazimierza podziwiając architekturę budynków, konstrukcję lamp ulicznych, brukowane drogi, Wawel z każdej strony. Pamiętam zachwyt jaki mi towarzyszył. Moje oczy nigdy nie były tym widokiem nasycone. Lubiłem światła nocy „mojego” miasta, ale też i wschody słońca nad Wisłą. Wszystko było idealne, piękne i cudowne.
Po czterech latach mieszkania w Krakowie, w majowy weekend pojechałem z przyjaciółmi do czeskiej Pragi. Praktycznie takie same refleksje nad pięknem miasta mógłbym opisać. Uliczki, budynki, widoki… Jak w Krakowie. Spacerując tam, zauważyłem zróżnicowanie wśród przechodniów. Otóż łatwo było odróżnić turystę od stałego bywalca. Jedni, jak ja, byli zachwyceni widokami, a ci drudzy w ogóle nie doceniali piękna, które ich otaczało. Ze słuchawkami na uszach, wpatrzeni w smartfony śpieszyli się „dokądś”.
Zrozumiałem, że Praga dla nich jest tym, czym Kraków stał się dla mnie – spowszedniałym skarbem. Znudził mi się. Po 8 godzinach pracy jestem zmęczony i nie podziwiam już tych samych widoków z tramwaju, bo przecież… ileż można? Na bulwary już nie chodzę, na zamku nie byłem co najmniej rok, a Kazimierz powoli zapominam. Nie mam czasu pospacerować, nie mam czasu się zatrzymać i popatrzeć jak dawniej.
Niestety, ta zasada spowszednienia dotyczy też Słowa Bożego. Pamiętam jak z zapartym tchem czytałem wersety mówiące o Bożym miłosierdziu, o szansie jaką człowiek ma od Boga poprzez odpuszczenie grzechów, o powołaniu, które możemy przyjąć. Dziś są to… tylko wersety. Nie powiem, przegadane, niemalże wyryte na pamięć. Ale to są już tylko wersety. Nie robią już na mnie większego wrażenia.
Zastanawiam się, czy to normalne? Czy taka jest kolej rzeczy? Czy takie „obycie” z Biblią jest w porządku? Przecież to się przekłada na moją modlitwę; nie dziękuję Bogu za łaskę jak dawniej, w ogóle nie dziękuję za nią – spowszedniało mi to. Zapomniałem, gdzie byłem i jak żyłem. Zapomniałem jak wiele Bóg mi dał. Ale jakże miałbym pamiętać o tych błogosławieństwach, przecież chodzę do pracy i muszę w domu posprzątać, i…

wtorek, 19 listopada 2013

Gdy zazdrość zaślepia

Jak za czasów Jezusa głównymi oponentami Prawdy byli faryzeusze, tak za czasów apostołów taki prym wiedli saduceusze, którzy – jak podają Dzieje Apostolskie – wielokrotnie szukali sposobów by rozproszyć i zastraszyć naśladowców Jezusa. Ich opozycyjna postawa nie wynikała z teologicznego punktu widzenia czy innego spojrzenia na Prawdę. Spory jakie toczyli nie były na gruncie innego zrozumienia proroctw, ale na zupełnie innym – czysto ludzkim. Kiedy przemawiali do ludu, podeszli do nich kapłani i dowódca straży świątynnejoraz saduceusze oburzeni, że nauczają lud i głoszą zmartwychwstanie umarłych w Jezusie (Dzieje 4:1-2).
Saduceusze – podobnie jak wcześniej faryzeusze – nie analizowali słów Jezusa (jak Berianie), ale nie mogli ścierpieć tego, że ludzie słuchają zwykłych rybaków, a ich nie. Apostołowie czynili niesamowite cuda, mówili niesamowite rzeczy, pełne nadziei. Duch Święty w nich działał, jako potwierdzenie Bożego prowadzenia:Dowody [mojego] apostolstwa okazały się pośród was przez wielką cierpliwość, a także przez znaki i cuda, i przejawy mocy (2 Kor. 12:12). Niestety establishment nie patrzył na to w ten sposób. Oni widzieli show i zazdrościli uznania jakie mieli u ludzi Apostołowie.
Zazdrość i inne negatywne cechy, jakie są wymienione w Biblii, nie są nam obce. Każdy z nas, mający choć odrobinę samokrytycyzmu, przyzna, że zazdrości, ale z tym walczy, aby się Panu Bogu podobać. Te deklaracje składamy tak często przed samym sobą, że już to nie robi wrażenia: ot, automatyczna deklaracja wiary… Ale spójrzmy na skutki tej niby zwykłej i nikomu nie szkodzącej zazdrości.
Saduceusze byli oddzieleni od działania Ducha Świętego nie dlatego, że Bóg ich nie wybrał, ale dlatego, że ich zazdrość tak nimi owładnęła, że niczym w opętaniu nie słyszeli tego, co mówią Chrystusowi. Przegrali już na starcie, bo w licznych studiach Tory zapomnieli o swojej osobistej postawie, choć kwestie dziesięciny z kminku mieli rozłożone na czynniki pierwsze.
Ich postawa nie jest obca w dzisiejszych czasach. Ileż razy słuchamy wykładowców nie według klucza teologicznego, ale według klucza lubię/nielubię tego człowieka. Jeśli uważamy, że to co mówi brat zza mównicy jest nie warte uwagi, to czy przemawia za tym nasz osobisty stosunek do niego, czy raczej konkretne wersety (konkretne, a nie szukane na siłę dla podparcia naszej racji)? Jeśli krytykuję brata za jego wykład/rozważanie, to czy aby nie dlatego, że powiedział lepiej, podał głębszą myśl, a jego ‘warsztat’ jest zdecydowanie bardziej rozwinięty, niż mój własny i widzę, jak słuchacze patrzą na niego a jak na mnie?
A to wszystko, to może być zazdrość. A jeśli zazdrość, to brak miłości, a jeśli brak miłości, to niby gdzie w naszym sercu jest Bóg?

niedziela, 17 listopada 2013

Jak Ronaldo i Messi w piłkę kopali

Świat kibiców piłkarskich jest podzielony na dwa obozy: fanów Lionela Messi oraz Cristiana Ronaldo. Obaj są gwiazdami tego samego formatu i osiągnęli niemalże wszystko, co można w footballu osiągnąć, dlatego dyskusja między fanami, kto wiedzie prym, opiera się nie na sukcesie jaki osiągnęli bądź wynikach jakie mają na koniec sezonu, ale na drodze jaką musieli przebyć, by stać na piedestale światowej piłki nożnej.
O Messim mówi się, że gra w piłkę jak bóg. Doskonałość w każdym calu. Jego fani mówią jednym tchem: dostał dar od Boga. Urodził się z tym pierwiastkiem i nie zmarnował szansy jaką dał mu los. Jego zagrania boiskowe przypisuje się nadnaturalnym zdolnościom, a takiego poziomu kunsztu i wirtuozerii dryblingu próżno szukać u innych – no chyba, że mówimy tu o Ronaldzie. Ronaldo również wzbudza ponad naturalny zachwyt swą grą. Jego zagrania również są niesamowite i trudno znaleźć klub piłkarski, którego trenerzy tego stylu gry by uczyli. Jednak poziom umiejętności, jaki uzyskał nie jest skutkiem „błogosławieństwa samego Boga”, ale ciężkiej pracy i determinacji. O Portugalczyku nie mówi się, że dostał dar. Ma talent, to prawda, ale tylko upór, treningi, ciężka praca i masa wyrzeczeń spowodowały to, że jest tu gdzie jest.
Spór trwa od lat i nigdy się nie zakończy. Chociaż nie jestem zagorzałym fanem piłkarskim, to świetnie czuję się w dyskusjach tego typu przenosząc je na realia chrześcijaństwa. Wierzący dzielą się właśnie na takie dwie grupy: tych, co zbawieni są z łaski i tych, którzy chcą zapracować na zbawienie. Ci co mówią o zbawieniu z łaski mówią, że wiara w Jezusa zbawia (i mają rację), ci którzy chcą zapracować na zbawienie, mówią, że wiara bez uczynków jest martwa (i też mają rację). Więc kto się myli? Prawda jest pośrodku – czyli nic nowego.
Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił (Ef 2:8-9) Wyrwanie tych słów z kontekstu powoduje, że naprawdę nic, ale to kompletnie nic nie możemy zrobić, by wpłynąć na Bożą decyzję, co do naszego zbawienia. Jedyne co nam pozostaje to przeżyć życie na konsumpcji Bożych błogosławieństw. Jeśli jednak przeczytamy ciut dalej:Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili (Ef 2:10), to cała koncepcja obraca się w kupę gruzu, bo nagle okazuje się, że te uczynki mają jakieś znaczenie. Uczynki były zawsze i będą zawsze w naszym życiu. Ale to co robimy i myślimy może mieć inne znaczenie i wymiar. Zakon pełen uczynków, nie mógł przyprowadzić do zbawienia – w rozumieniu zapracowania na nie. I to, czego człowiek nie mógł przeskoczyć, zrobił za nas Bóg, ofiarując swego Syna: Co bowiem było niemożliwe dla Prawa, ponieważ ciałoczyniło je bezsilnym, [tego dokonał Bóg]. On to zesłał Syna swego w ciele podobnym do ciała grzesznego i dla [usunięcia] grzechu wydał w tym ciele wyrok potępiający grzech, aby to, co nakazuje Prawo, wypełniło się w nas, o ile postępujemy nie według ciała, ale według Ducha (Rz 8:3-4). Przekleństwem zakonu było to, że człowiek nie mógł go wypełnić. Przekleństwo zostało usunięte, ponieważ Jezus go wypełnił. Jaka w tym wszystkim jest nasza rola?
Ani bycie chrześcijańskim Messim, ani bycie chrześcijańskim Ronaldem nie daje pożądanego rezultatu zbawienia. Bóg chce, aby wszyscy byli zbawieni (1 Tm 2:4) i pomoże nam w osiągnięciu tego celu. Pierwszym krokiem jaki uczynił było posłanie Jezusa na śmierć, ale to nie jest Jego ostatnie słowo. W każdej chwili, sytuacji jest z nami, jeśli pozwolimy Mu, aby był: Wierny jest Bóg i nie dozwoli was kusić ponad to, co potraficie znieść, lecz zsyłając pokusę, równocześnie wskaże sposób jej pokonania abyście mogli przetrwać(1 Kor 10:13). Jednak i tak to my musimy zacząć. Wyjść na boisko życia i trenować. Dar od Boga jest taki, że tam gdzie nie wytrzymamy, gdzie popełnimy błąd, Jezus uzupełni nasze braki. Ale „uzupełni braki”, a nie „zrobi wszystko za nas”.
Trzeba próbować. Trenować i starać się. Trening czyni mistrzem… Możemy odpuścić i wszystko tłumaczyć sobie Bożą miłością, szantażując trochę Boga i robiąc sobie z Jezusa zakładnika naszych słabości. Ale Bóg nie dozwoli z siebie szydzić. A co człowiek sieje, to i żąć będzie: kto sieje w ciele swoim, jako plon ciała zbierze zagładę; kto sieje w duchu, jako plon ducha zbierze życie wieczne (Ga 6:8). Bądźmy zatem duchowi, myśląc o tym co duchowe i postępując jako ludzie duchowi. Tak jak w czasach Zakonu Mojżesza, każdy miał obowiązek złożyć Bogu dar, tak też w czasach Zakonu Jezusa, taka ofiara ma być składana. Zwykle „Halelluja” to zdecydowanie za mało.